Menu górne

Wyszukiwanie

Witamy na naszych stronach

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W zakresie zadań PCPR-u znajduje się również organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodziców. Istotną częścią naszej działalności są również zadania związane wykorzystaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym możliwa staje się szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu.

Aktualności

Ikona

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/12/2016 z dnia 13.12.2016 r. na dostawę sprzętu IT

(22.12.2016 r., godz. 12.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje wynik przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu IT do tut. PCPR. Więcej

Ikona

W dniu 8.12.2016 r. w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych.

(16.12.2016 r., godz. 10.15)

Po powitaniu gości przez Pana Maksyma Gołosia - Starostę Powiatowego, Pana Krzysztofa Rymuza - Wicestarostę Powiatowego i Pana Radosława Kowalczyka - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyszedł czas na zabawę. Więcej

Ikona

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”

(14.12.2016 r., godz. 13.05)

, które oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia. Więcej

- Archiwum aktualności -


Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski